Lektion 2


2

Mesimi 2

Posted by Fjalor Gjermanisht Shqip on Monday, 12 June 2017

Ich muss los. Duhet të iki.
Guten Morgen, Ameli, Max! Mirëdita Ameli, Maks!
Ich glaube sie schlafen noch. Më duket se flenë akoma.
Guten Morgen Max! Mirëmëngjes Maks!
Es ist schon spät, es ist schon 7 Uhr. Është vonë, ka vajtur 7 ora.
Wie spät ist es? Sa është ora?
Es ist schon sieben (7). Ora është 7.
Schon 7 Uhr?! Ich muss los. Ka vajtur 7?! Duhet të iki.
Ich muss auch los. Edhe unë duhet të iki.
Müssen Sie zur Arbeit? Duhet të shkosh në punë?
Ja, Um acht Uhr. Und Sie? Po, në orën 8. Po ju?
Ich muss auch zur Arbeit, um acht Uhr. Edhe unë duhet të shkoj në punë, në orën tetë.
Oh, es ist schon spät; ich muss zur Arbeit. Oh, qënka vonë; duhet të shkoj në punë.
Ich komme zu spät. Jam vonuar.
Ich komme zu spät. Jam vonuar.
Nein, Sie kommen nicht zu spät. Jo, nuk je vonuar.
Wir nehmen …das Motorrad. Do marrim… Motorrin.

. .

Feierabend!   Feierabend! Pushim, pushim
Ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten. Nuk kam kohë. Duhet të punoj.
Ich habe Feierabend und du hast auch Feierabend. Unë kam pushim edhe ti gjithashtu ke pushim.
Du hast Feierabend, ich nicht. Ich muss arbeiten. Ti ke pushim, unë jo. Unë duhet të punoj.
Ameli du musst nicht, du hast auch Feierabend. Ameli nuk duhet (të punosh), edhe ti e ke pushim.
Nein ich muss arbeiten. Jo unë duhet të punoj.
Gut ich muss auch arbeiten. Mirë, edhe unë duhet të punoj.
Feierabend! Pushim!
Ja, Feierabend. Po pushim.
Du hast Feierabend. Ich habe Feierabend. Ti ke pushim, unë kam pushim,
Wir haben Feierabend. ne kemi pushim.
Aber wir haben noch keinen Feierabend, Por ne nuk e kemi pushim,
meine Damen und Herren. zonja dhe zotërinj.
Wir fahren jetzt nach Nürnberg. Ne do shkojmë tani në Nuremberg.
Dort spielt unsere nächste Geschichte: Atje luhet historia jonë e ardhshme.
He, Wolfgang! Schon spät, Hej, Volfgang! Është vonë,
es ist schon halb sieben (6.30). është gjashtë e gjysëm.
Du musst raus. Duhet të dalësh
He Wolfgang, du musst aufstehen! Hej, Volfgang, duhet të ngihesh!
Wie spät ist es denn? Sa është ora atëhere?
Halb sieben  (6.30). Gjashtë e gjysëm.
Geh du zuerst ins Bad! Shko ti i pari në banjë.
Nein, geh du zuerst! Jo, ti shko e pari.
Nein, bitte geh du! Jo, të lutem shko ti.
Na schon, ich gehe zuerst ins Bad. Epo mirë, shkoj unë i pari në banjë.
Guten Morgen!   …   Guten Morgen! Mirëmëngjesi! … Mirëmëngjesi!
Heidi! Aufstehen! Das Bad ist frei. Hajdi! Çohu! Banja është e lirë.
Wie spät ist es? Sa është ora?
Es ist schon spät; sieben Uhr. Është shumë vonë; ora shtatë.
Morgen! Mirëmëngjesi!
Noch Brot? Do më bukë?
Noch Kaffee? Do më kafe?
Honig? Mjaltë?
Wurst Suxhuk?
Nein, Marmelade Jo, marmalatë.
Wann hast du Feierabend? Kur e lë punën?
Um 5 Uhr Në orën 5.
Wie spät ist es? Sa është ora?
Halb acht. Shtatë e  gjysëm.
Halb acht? Shtatë e  gjysëm?
Du, ich muss los. (Zur Arbeit) Ti, unë duhet të shkoj.
Bitte Wolfgang, ich komme zu spät. Të lutem Volfgang, jam vonuar.
Halb 8,  ich muss zur Arbeit! Shtatë e gjysëm, duhet të shkoj në punë!
Ah, du musst zur Arbeit, und ich?! Ah, ti duhtet të shkosh në punë, po unë?!
Ich muss auch arbeiten. Edhe unë duhet të punoj.
Ja, Ja, Heidi.  Aber ich komme zu spät. Po, po Hajdi. Por unë jam vonë.
Du, heute brauche ich das Auto. Ti, sot kam nevojë unë për makinën.
Nein, das Auto brauche ich. Jo e kam unë nevojë makinën.
Ich komme sonst zu spät. Kam për t’u vonuar.
Ich komme auch zu spät. Edhe unë jam vonë.
Na  ja. Ich muss auch los. Epo edhe unë duhet të shkoj.
Du hast noch Zeit. Ti ke akoma kohë.
Du kannst die Straßenbahn nehmen.  Mund të marrësh tramin (metro)
Du  musst los!? Ti duhet të ikësh?!
Ich nehme nicht die Straßenbahn. Unë nuk do marr tramin,
Ich nehme das Fahrrad. do marr biçikletën.
Hallo Wolfgang!  Ich muss los! Përshëndetje Volfgang! Më duhet të iki!
Ich muss auch los! Dhe mua më duhet të iki.

Fjalor Gjermanisht Shqip | Deutsch Albanisches Wörterbuch → "Lektion 2":


Cito
Lidhje - URL/LINK: https://gjermanisht.shqipopedia.org/lektion-2
"Lektion 2," tek Fjalor Gjermanisht Shqip | Deutsch Albanisches Wörterbuch
________________________
§ Shqipopedia ©
2013 - 2017

Related Post

Leave a Reply